กลุ่มบริหารงานบุคคล

หมวดหมู่

สำรวจข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2560

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จะดำเนินการจัดทำข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อใช้ในการคำนวณ และวางแผนอัตรากำลังงคนในสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียน และจำนวนครู ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
Continue reading

เอกสารประกอบการบรรยาย และกิจกรรมกระบวนการ PLC

เอกสารประกอบการบรรยาย และกิจกรรมกระบวนการ PLC โครงการอบรมครูผู้ช่วย ครูมืออาชีพสู่ประชาคมอาเซียน 9-10 มิ.ย.60 ณ รร.ประจักษ์ศิลปาคาร..
Continue reading

คืนผลงานการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) เพื่อประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

เรื่อง คืนผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) เพื่อประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.20 ทุกแห่ง

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2558 ติดต่อรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด่วน

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2558 ติดต่อรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด่วน
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ภายในวัน ศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560

Continue reading

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กศจ.อุดรธานี ครั้งที่ 1 / 2560

ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

  Continue reading

โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2561

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2561 เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน

Continue reading

รายชื่อผูู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2560

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่องรายชื่อผูู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2560

Continue reading

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน ประจำปี 2560 และ 2561

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน  ประจำปีการศึกษา 2560 และ 2561

ด้วย สถานเอกอัครชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้ประกาศมอบทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560 และ 2561 จำนวน 4 ทุน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

Continue reading