กลุ่มบริหารงานบุคคล

หมวดหมู่

หลักเกณฑ์ ว20/2560 ว21/2560

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐายะของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาสานงานการสอน Continue reading

ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษา ฯ 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป

เรื่องการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านต่อ

สำรวจข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2560

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จะดำเนินการจัดทำข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อใช้ในการคำนวณ และวางแผนอัตรากำลังงคนในสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียน และจำนวนครู ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
Continue reading

เอกสารประกอบการบรรยาย และกิจกรรมกระบวนการ PLC

เอกสารประกอบการบรรยาย และกิจกรรมกระบวนการ PLC โครงการอบรมครูผู้ช่วย ครูมืออาชีพสู่ประชาคมอาเซียน 9-10 มิ.ย.60 ณ รร.ประจักษ์ศิลปาคาร..
Continue reading

คืนผลงานการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) เพื่อประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

เรื่อง คืนผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) เพื่อประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.20 ทุกแห่ง