หมวดหมู่

การดำนินการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส

การดำนินการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส (เฉพาะพื้นที่อำเภอทาง สบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มีวิทยะฐานะชำนาญการและมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง