หมวดหมู่

ว.26/2559 การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการและปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ