หมวดหมู่

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง