หมวดหมู่

แทนที่เลข 0 ด้วย – ใน excel

การตั้งค่าให้ excel เปลี่ยนค่า 0 (ศูนย์) ให้เป็นเครื่องหมายลบ (-) โดยที่สูตรไม่เพี้ยน

ให้ตั้งค่ารูปแบบเป็น

0;;-;@

หากต้องการให้ซ่อนเลขศูนย์ให้ตั้งค่าเป็น

0;;-;@