หมวดหมู่

สำรวจความต้องการสาขาวิชาเอกเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ