หมวดหมู่

การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพม.20

ตามที่ นางสาววิลาวัลย์  ชินบุตร ผู้ผ่านการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ลำดับที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 และได้รับการขึ้นบัญชีไว้ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 นั้น