หมวดหมู่

การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ตามที่ นางสาวสุจิตรา ชาวดร ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2560