หมวดหมู่

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน ประจำปี 2560 และ 2561

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน  ประจำปีการศึกษา 2560 และ 2561

ด้วย สถานเอกอัครชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้ประกาศมอบทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560 และ 2561 จำนวน 4 ทุน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ