กลุ่มบริหารงานบุคคล

หมวดหมู่

การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาฐานะครูชำนาญการและการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

ประกาศผลสอบพนักงานราชการ สพม.20

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด สพม.20 ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามลำดับรายงานตัววันที่ 5 ธันวาคม 2560 รายละเอียดตามเองสารแนบ Continue reading

ว.20 การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ

สพม.20 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ดร.อดิศักดิ์ มุ่ง ชู ผอ.สพม.20 และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี

Continue reading

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนฯ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

Continue reading