กลุ่มบริหารงานบุคคล

หมวดหมู่

สพม.20 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย

 

T22

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เรียกบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันเพื่อรับการบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557 จำนวน 16  อัตรา Continue reading

Macro Number Convert

ใช้สำหรับแปลงเลขไทย เป็น เลขอาราบิก และ แปลง เลขอาราบิก เป็นเลขไทย

Continue reading

แก้ flash drive ซ่อนไฟล์

start > run > cmd > ok

บางคนไม่เห็นรัน กด windows (ปุ่มสัญลักษณ์ windows ที่อยู่ระหว่าง Ctrl กับ Alt) + r > cmd > ok

แล้วก็ไปที่ drive ที่เก็บข้อมูลแต่มองไม่เห็นอะไรผมสมมุติว่าเป็น drive H นะครับ

ก็สั่ง Continue reading

ศธ04250-1661

การประชุมชี้แจงแนวทางการพิจารณาการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ว ๑/๒๕๕๙)

ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559 Continue reading