หมวดหมู่

KM

Macro Number Convert

ใช้สำหรับแปลงเลขไทย เป็น เลขอาราบิก และ แปลง เลขอาราบิก เป็นเลขไทย

Continue reading

แก้ flash drive ซ่อนไฟล์

start > run > cmd > ok

บางคนไม่เห็นรัน กด windows (ปุ่มสัญลักษณ์ windows ที่อยู่ระหว่าง Ctrl กับ Alt) + r > cmd > ok

แล้วก็ไปที่ drive ที่เก็บข้อมูลแต่มองไม่เห็นอะไรผมสมมุติว่าเป็น drive H นะครับ

ก็สั่ง Continue reading