กลุ่มบริหารงานบุคคล

หมวดหมู่

การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพม.20

ตามที่ นางสาววิลาวัลย์  ชินบุตร ผู้ผ่านการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ลำดับที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 และได้รับการขึ้นบัญชีไว้ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 นั้น
Continue reading

สำรวจข้อมูลความขาดแคลนวิชาเอกและความต้องการวิชาเอกในสถานศึกษา

Download file :
1. แบบสำรวจอัตรากำลังวิชาเอก และ 2.แบบสำรวจความต้องการสาขาวิชาเอก

2. คำชี้แจงการกรอกแบบฟอร์มเพื่อจัดทำข้อมูล

ประกาศ กศจ.อุดรธานี เรื่อง รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560

ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ. 2560

Continue reading

สำรวจความต้องการสาขาวิชาเอกเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง

Continue reading

ว.26/2559 การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการและปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ

Continue reading

การดำนินการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส

การดำนินการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส (เฉพาะพื้นที่อำเภอทาง สบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มีวิทยะฐานะชำนาญการและมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง