กลุ่มบริหารงานบุคคล

หมวดหมู่

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กศจ.อุดรธานี ครั้งที่ 1 / 2560

ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

  Continue reading

โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2561

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2561 เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน

Continue reading

รายชื่อผูู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2560

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่องรายชื่อผูู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2560

Continue reading

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน ประจำปี 2560 และ 2561

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน  ประจำปีการศึกษา 2560 และ 2561

ด้วย สถานเอกอัครชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้ประกาศมอบทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560 และ 2561 จำนวน 4 ทุน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

Continue reading

ผลการคัดเลือกสอบครผู้ช่วย เหตุพิเศษ 2560 จังหวัดอุดรธานี

ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560

Continue reading

รับสมัครสอบบุคคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบปกติ กศจ.อุดรธานี

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

เรื่องง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย เหตุพิเศษฯ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560

Continue reading