กลุ่มบริหารงานบุคคล

หมวดหมู่

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขั้น 38 ค. (2)

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

สรุปสถิติการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 59ฯ

สรุปสถิติการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559

Continue reading

แบบกรอกข้อมูลอัตรากำลัง

อ้างถึงหนังสือ ด่วนที่สุด
เรื่อง ขอแก้ไขแบบสำรวจข้อมูลเพื่อการวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว3147
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดแนวทางการวางแผนบริหารอัตรากำลัง

Continue reading

ประกาศ กศจ. เรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Continue reading