กลุ่มบริหารงานบุคคล

หมวดหมู่

การสำรวจความต้องการอัตรากำลังครู ปี 2559

หนังสือด่วนที่สุด สพม.20 ที่ ศธ 04250/2613 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เรื่อง การสำรวจความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2559

ไฟล์แนบที่ 1 คลิ๊ก >> ที่นี่ << เพื่อ Download
Continue reading

แจ้งให้ผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ ว 13/56

ให้ผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
ยกเว้น สายงานบริหารการศึกษาดำเนินงานตามข้อเสนอในการพัฒนางานได้ ตั้งแต่วันที่ สพม.20 แจ้ง Continue reading

ประกาศผลการคัดเลือกนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559

Continue reading

แนวทางการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานราชการ

ที่ ศธ 04250 / 2253

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559

เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานราชการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

Continue reading

ประกาศ : รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับคัดเลือก ชำนาญการพิเศษ / เชี่ยวชาญ

ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
Continue reading

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวิทยฐานะ

หนังสือ สพม.20 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04250/2016 ลงวันที่ 22 เมษายน 2559
หนังสือ สพม.20 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04250/2021 ลงวันที่ 22 เมษายน 2559
คำสั่ง สพม.20 ที่ 186 / 2559 ลงวันที่ 22 เมษายน 2559 Continue reading